osod@osod.info +48 605 448 693

“Pomoc chorym dializowanym z Ukrainy” Fresenius Polska

Pomoc chorym dializowanym z Ukrainy

Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska wspierają dializowanych uchodźców z Ukrainy. W ośrodkach Centrum Dializ Fresenius z ratujących życie dializ korzystają już pierwsi chorzy, którzy szukają w naszym kraju schronienia przed zbrojnym konfliktem.

W związku z wojną w Ukrainie, do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając schronienia, wparcia i pomocy, także medycznej. Pracownicy Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska są myślami z uchodźcami z Ukrainy w tych trudnych dla nich momentach i będą wspierać potrzebujących. Ośrodki Centrum Dializ Fresenius na terenie Polski już teraz przyjmują pacjentów wymagających dializ na niezbędne, ratujące życie leczenie nerkozastępcze. „Nasze ośrodki są przygotowane, aby przyjąć pacjentów w potrzebie, którzy tyle już przeszli uciekając przed wojną. Hemodializa to specjalistyczny, ratujący życie zabieg, który musi być wykonywany 3 razy w tygodniu.” – mówi dr Tomasz Prystacki, Prezes Zarządu Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska. „Przygotowaliśmy instrukcje dla naszych ośrodków oraz informacje dla samych pacjentów, gdzie się zgłosić w sprawie zabiegów. To ważne, aby działać szybko i sprawnie, by leczenie było skuteczne, a pacjenci czuli się bezpieczni pod opieką naszych specjalistów.”

Do sieci Centrum Dializ Fresenius należą 73 stacje dializ, zlokalizowane na terenie całej Polski. Wszystkie działają na podstawie kontraktu z NFZ, a więc zgodnie z informacją Funduszu, świadczenia medyczne dla obywateli z Ukrainy są bezpłatne, jeżeli dana osoba posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe informacje w sprawie dializ dla osób z Ukrainy i dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Fresenius Nephrocare Polska (po polsku, angielsku i ukraińsku) tutaj

Fresenius Medical Care to największa na świecie firma zajmująca się dostarczeniem produktów i usług dla chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Ma też swój oddział w Ukrainie. W Kijowie znajduje się główna siedziba, a dwie stacje dializ zlokalizowane są w Czernihowie i Czerkasach. „W tej chwili sytuacja jest tam bardzo trudna. Ośrodki kontynuują leczenie, ale spodziewają się problemów z dostawami leków i materiałów do dializ – mówi dr Prystacki. „Organizujemy wspólnie z naszą międzynarodową centralą dostawę niezbędnych produktów, ze względu na brak możliwości dostarczenia ich z krajowego magazynu. Udało się nam także przygotować przekazanie trzech agregatów przemysłowych, które zapewnią działanie sprzętu medycznego ośrodków, w razie problemów z dostawą prądu.”

Firma wspiera także współpracowników z ukraińskich stacji dializ w kierowaniu pacjentów do ośrodków w Polsce. Nie wszyscy pacjenci zdecydowali się na ewakuację, ale to niezwykle ważne, aby ci chorzy, którzy z Ukrainy wyjeżdżają, mieli zapewnioną profesjonalną opiekę medyczną w Polsce.

Dla swoich pracowników z Ukrainy w Polsce, firma organizuje także wsparcie psychologiczne. Dedykowane sytuacji dyżury specjalistów będą rozszerzone na współpracowników i pracowników firm współpracujących. Każdy, kto będzie czuł taką potrzebę, będzie mógł skorzystać z konsultacji.

Może cię także zainteresować

Zostaw komentarz